SEKCE A - PŘÍPRAVA A VLASTNOSTI NANOSTRUKTUR

Syntetické postupy a studium vlastností všech typů nanomateriálů (0D-3D) – např. kvantové tečky, nanoprášky, funkcionalizované nanočástice, nanokompozity, uhlíkové nanostruktury, grafen, nanovlákna, tenké filmy, nanovrstvy, koloidní systémy, modelování nanokrystalických materiálů, aj.

Garanti:
prof. Ing. Jiří KLIBER, CSc.
prof. Ing. Miroslav KURSA, CSc.

SEKCE B - PRŮMYSLOVÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ APLIKACE NANOMATERIÁLŮ

Aplikace v katalýze, fotokatalýze; povlaky a nátěry, nanofiltrace, nanoelektronika, nanofotonika, senzory, atd.
aplikace ve stavebnictví, energetice, chemickém, textilním a spotřebním průmyslu; čištění vod a ekologické aplikace

Garant:
prof. Ing. Jiří KLIBER, CSc.

SEKCE C - BIONANOTECHNOLOGIE, NANOMATERIÁLY PRO MEDICÍNU

Antibakteriální materiály a prostředky, biosenzory, biokatalyzátory, biochemické aplikace, biogenní nanomateriály.
Cílená doprava léčiv, tkáňové inženýrství, diagnostika, molekulární analýza, protinádorová terapie, nanoimplantáty, značení a separace buněk, aj.